LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 6
Przed wykonaniem ogólnego zabiegu schładzającego należy poprosić klienta między innymi

A.
B.
C.
D.