LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 37
Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu lipolizy ultradźwiękowej skórę klientki objętą cellulitem należy

A.
B.
C.
D.