LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 11
Przeprowadzenie u klienta zabiegu presoterapii wykluczają przeciwwskazania takie jak

A.
B.
C.
D.