LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 4
W celu zapobiegania zakażeniom drobnoustrojami narzędzia, które nie naruszają ciągłości tkanek, należy poddać procesowi

A.
B.
C.
D.