LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 34
W masażu relaksacyjnym całego ciała należy zastosować kolejno techniki:

A.
B.
C.
D.