LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 22
Który z zabiegów można wykonać zarówno techniką kontaktową jak i bezkontaktową?

A.
B.
C.
D.