LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 16
Klientce z widocznymi rozstępami w okolicy powłok brzusznych należy wykonać zabieg

A.
B.
C.
D.