LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 13
Zabieg przy użyciu prądów impulsowych niskiej częstotliwości, którego celem jest pobudzenie tkanki nerwowej lub mięśniowej za pomocą impulsu elektrycznego, to

A.
B.
C.
D.