LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 31
Czynnością, którą należy wykluczyć u diabetyka podczas zabiegu pedicure, jest

A.
B.
C.
D.