LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 28
Przeciwwskazaniami do wykonania zabiegu hydromineralnego na stopy są

A.
B.
C.
D.