LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 9
Klientce z problemem tzw. ciężkich nóg należy wykonać zabieg o działaniu

A.
B.
C.
D.