LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 24
Próbę szczelności instalacji gazowej przy ciśnieniu czynnika próbnego o wartości 50 kPa należy przeprowadzać przez

A.
B.
C.
D.