LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 1
Do pomiaru poziomu wody w kotle instalacji centralnego ogrzewania parowego niskiego ciśnienia należy zastosować

A.
B.
C.
D.