LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 3
W dokumentacji projektowej instalacji gazowej symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
A.
B.
C.
D.