LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 9
Przewody gazowe z rur stalowych należy zabezpieczyć przed korozją poprzez

A.
B.
C.
D.