LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 27
Które z wymienionych paliw jest zaliczane do źródeł energii konwencjonalnej?

A.
B.
C.
D.