LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 31
Kontrola działania urządzeń klimatyzacyjnych nie obejmuje

A.
B.
C.
D.