LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 38
Który wzorzec przywiązania dziecka do matki charakteryzuje opisana sytuacja?
A.
B.
C.
D.