LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 7
Ultradźwięki należy zastosować podczas zabiegu usuwania

A.
B.
C.
D.