LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 36
Którego zabiegu nie należy wykonywać w pozycji leżącej pacjenta?

A.
B.
C.
D.