LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 2
Podczas zabiegu stomatologicznego lekarz prosi asystentkę o wykonanie połączenia telefonicznego do pracowni techniki dentystycznej. Asystentka wypełniając to polecenie, powinna

A.
B.
C.
D.