LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 23
Preparat dezynfekcyjny o działaniu prątkobójczym ma oznaczenie

A.
B.
C.
D.