LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 26
Proszek preparatu Endomethasone N stanowiący składnik pasty do wypełniania kanałów korzeniowych należy zarobić

A.
B.
C.
D.