LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 34
Materiały kompomerowe stanowią połączenie cementu

A.
B.
C.
D.