LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 8
Który materiał należy przygotować do osadzenia korony porcelanowej na stałe?

A.
B.
C.
D.