LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 18
Instrumentem rotacyjnym przeznaczonym do opracowania ujść kanałów korzeniowych jest

A.
B.
C.
D.