LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 13
Instrumentem chirurgicznym służącym między innymi do zerwania więzadła okrężnego ozębnej jest

A.
B.
C.
D.