LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 28
Do ustalania zwarcia centralnego z zastosowaniem wzorników zwarciowych asystentka powinna przygotować:

A.
B.
C.
D.