LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 28
Proces polegający na utracie twardych tkanek zęba pod wpływem kwasów pochodzenia endogennego i/lub egzogennego to

A.
B.
C.
D.