LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 16
Pierwsze stadium próchnicy, w którym nie nastąpiło jeszcze uszkodzenie ilościowe szkliwa, to próchnica

A.
B.
C.
D.