LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 34
Jeżeli założy się, że zespół stomatologiczny pracujący metodą duo znajduje się na tarczy zegara, wówczas lekarz dentysta, opracowując powierzchnię językową przyśrodkowego siekacza dolnego w bezpośrednim polu widzenia, powinien zająć miejsce na godzinie

A.
B.
C.
D.