LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 4
W pracy na cztery ręce wszystkie instrumenty muszą być przekazywane w obrębie strefy

A.
B.
C.
D.