LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 22
Bezpośrednio przed założeniem klamry Fiesta na ząb, asystentka stomatologiczna powinna

A.
B.
C.
D.