LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 29
Lekarz, prosząc podczas zabiegu endodontycznego o pilnik K-File w rozmiarze 35, według zasad standaryzacji ISO, powinien otrzymać narzędzie w kolorze

A.
B.
C.
D.