LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 17
Raspator przedstawiono na ilustracji
A.
B.
C.
D.