LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 8
Na ilustracji przedstawiono dźwignię
A.
B.
C.
D.