LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 32
Techniką zarabiania masy silikonowej typu putty jest

A.
B.
C.
D.