LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 1
Do zabiegu badania żywotności miazgi zęba asystentka stomatologiczna powinna przygotować

A.
B.
C.
D.