LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 33
W trakcie udzielania zaleceń dotyczących higieny ruchomych uzupełnień protetycznych należy poinformować pacjenta o konieczności przechowywania protez po ich oczyszczeniu

A.
B.
C.
D.