LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 38
Asystentka stomatologiczna powinna sprawdzić tętno metodą palpacyjną na tętnicy promieniowej

A.
B.
C.
D.