LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 3
Według którego systemu oznaczono na rysunku ząb prawy górny pierwszy trzonowiec stały?
A.
B.
C.
D.