LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 18
W systemie FDI drugi trzonowiec dolny lewy mleczny należy oznaczyć liczbą

A.
B.
C.
D.