LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 29
Która litera dotyczy oznaczenia powierzchni językowej zęba w karcie stomatologicznej?

A.
B.
C.
D.