LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 3
U pacjenta zaplanowano wykonanie protez całkowitych. Po ustaleniu zwarcia centralnego za pomocą wzorników zwarciowych, w karcie laboratoryjnej należy zlecić technikowi dentystycznemu, aby na następną wizytę przygotował

A.
B.
C.
D.