LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 4
Aby przygotować wycisk alginatowy do transportu do pracowni techniki dentystycznej, należy go

A.
B.
C.
D.