LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 2
Do kontroli biologicznej procesu sterylizacji należy zastosować test

A.
B.
C.
D.