LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 36
Za zgięcie stopy w kierunku podeszwowym jest odpowiedzialny między innymi mięsień

A.
B.
C.
D.