LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 33
Który z nerwów czaszkowych jest typowym nerwem mieszanym czuciowo-ruchowym?

A.
B.
C.
D.