LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 17
Przeciwwskazaniem do wykonywania masażu izometrycznego jest

A.
B.
C.
D.