LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020

Pytanie nr 16
Przyczep początkowy głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia znajduje się

A.
B.
C.
D.